Regulácia

APME FX TRADING EUROPE LTD je regulovaná a dohliadaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzu (CySEC) s licenčným číslom CIF 335/17. Cyperská komisia pre cenné papiere a burzu (CySEC) je nezávislý orgán verejného dohľadu zodpovedný za dohľad nad trhom investičných služieb a transakciami s prevoditeľnými cennými papiermi vykonávanými v Cyperskej republike. CySEC bol zriadený v súlade s oddielom 5 zákona o komisii pre cenné papiere a burzu (o zriadení a zodpovednosti) z roku 2001 ako verejno právny subjekt. Fungovanie CySEC sa riadi zákonmi, ktoré upravujú štruktúru, zodpovednosti, právomoci, organizáciu Cyperskej komisie pre cenné papiere a iné súvisiace záležitosti (N73 (I)/2009).

Informácie o spoločnosti
Čítať viac
Pravidlá kategorizácie klientov
Čítať viac
Súhrn politiky uplatňovania najlepšieho záujmu a realizácia pokynov
Čítať viac
Súhrn postupov pre oblasť stretu záujmov
Čítať viac
Zverejnenie rizík
Čítať viac
Oznámenie o fonde pre odškodnenie investorov
Čítať viac
Complaints Procedure for Clients
Čítať viac
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Čítať viac
Obchodné podmienky
Čítať viac
Zmluva o klientskom účte
Čítať viac
Podmienky využívania webových stránok
Čítať viac
Kľúčový informačný dokument - CFD
Čítať viac
Kľúčový informačný dokument - FOREX
Čítať viac
Politika využívania cookies
Čítať viac
Swaps & Roll Over
Čítať viac
Key information document – CFD’s on Indices
Čítať viac
Key information document – CFD’s on Shares
Čítať viac
Key information document – CFD’s on Exchange Traded Funds (ETF)
Čítať viac
Key information document – CFD’s on Cryptocurrencies
Čítať viac

Správu o zverejnení rizík za rok 2017 nájdete tu.

Správu o zverejnení rizík za rok2018 nájdete tu.

Správu o zverejnení rizík za rok 2019 nájdete tu.

Správu o zverejnení rizík za rok 2020 nájdete tu.

CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu, pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom príde o 0% účtov retailových investorov. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká.