Portfólio manažment

V mene klientov pracujú naši profesionálni a licencovaní správcovia portfólií. Každý sa však môže rozhodnúť budovať a spravovať svoje vlastné portfóliá. Cieľom správcov portfólia je maximalizovať investície klientov. Klientom ponúkame tri rôzne verzie stratégie portfólia, ktoré spĺňajú dlhodobé finančné ciele a môžeme ich rozdeliť podľa klientovej miery rizika - konzervatívny, dynamický a agresívny.

Konzervatívny prístup

60-65%

portfólia je alokovaných v cenných papieroch s pevným výnosom

20-25%

portfólia je alokovaných na akcie

5-10%

hotovosť a ekvivalenty

Dynamický prístup

20-25%

portfólia je alokovaných v cenných papieroch s pevným výnosom

60-65%

portfólia je alokovaných na akcie

5-10%

hotovosť a ekvivalenty

Agresívny prístup

0-10%

portfólia je alokovaných v cenných papieroch s pevným výnosom

80-100%

portfólia je alokovaných na akcie

0-10%

na hotovosť a ekvivalenty.

CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu, pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom príde o 83.64% účtov retailových investorov. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká.