Kritické myslenie pre orientáciu vo svete investícií

Slovenská debatná asociácia (SDA) a investičná spoločnosť APME FX Trading Europe LTD (APME FX) uzatvorili partnerstvo s cieľom podporovať finančnú gramotnosť.

Priesečníkom spolupráce oboch organizácii je využívanie kritického myslenia na zorientovanie verejnosti na čoraz zložitejších finančných trhoch s novými finančnými nástrojmi a technológiami.

BLOG Petra SvoreŇA
Apmefx | Peter Svoreň
výkonný riaditeľ

Peter Svoreň

Peter Svoreň riadi medzinárodné operácie APME FX TRADING EUROPE a je zodpovedný za pôsobenie v strednej Európe. Je súčasťou vrcholového manažmentu, vedie oddelenie investičného výskumu a je členom výboru pre riadenie rizík. Peter je držiteľom inžinierskeho titulu v odbore Podniková ekonomika a manažment. Okrem práce na zadaných projektoch sa zaujíma o nové technológie a najnovšie trendy na finančných trhoch.

CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu, pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom príde o 83.64% účtov retailových investorov. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká.